Ohutuskaardid
on kontrolli all
SBLCore on ainulaadne tarkvarapakett,
mis on välja töötatud selleks, et toote ohutuskaartide loomist ja haldamist hõlbustada.
Lisateave Võtke meiega ühendust
Oluline aja kokkuhoid SBLCore kiirendab teie tööd toote ohutuskaartide
käsitsi töötlemise, tõlkimise ja värskendamisega võrreldes oluliselt.
Lisateave Võtke meiega ühendust
Saage täielik ülevaade Nutikas filtreerimine, automaatne liigitamine
ja täielik tugidokumentide komplekt - kõik ühes kohas koos.

See on SBLCore.
Lisateave Võtke meiega ühendust
Seaduslik tagatis
igas olukorras
SBLCore kõrvaldab ohutuskaartide ebaõige töötlemise ohu
ja aeganõudvad õigusaktide uuenduste otsingud.
Lisateave Võtke meiega ühendust
Koolitus ja hilisem tugi Iga litsentsiga käivad kaasas esialgne koolitus,
põhjalik tugisüsteem, ja hea ülesehitusega käsiraamat.
Sama kehtib ka edasiste tarkvara uuenduste korral.
Lisateave Võtke meiega ühendust
Mitmekeelne tugi SBLCore toetab hetkel 27 keelt,
ning pidevalt lisatakse täiendavalt juurde uusi keeli.
Lisateave Võtke meiega ühendust

SBLCore'i peamised eelised

SBLCore annab teie käsutusse mitmesuguseid tööriistu, mis võimaldavad teie tlld toote ohutuskaartide loomisel, tõlkimisel ja värskendamisel automatiseerida ja kiirendada.

Kuidas SBLCore töötab?

Meie selge juhendava videoga avastad kiirelt, kuidas SBLCore toimib.

SBLCore'i kohta

Üle 180 ettevõtte kasutavad meie vahendit, et luua, tõlkida ja uuendada infot ohutuskaartidel. Vaata ise, kui rahul nad SBLCore'iga on.

Lae alla ja proovi meie 30-päevast SBLCore'i testversiooni ilma kohustusteta.


SBLCore'i peamised eelised

SBLCore kiirendab võrreldes materjali ohutuskaartide manuaalse töötlemise ja tõlkimisega oluliselt teie tööd.

Nutikas filtreerimissüsteem, automaatne klassifitseerimine ja täielik tugidokumentide komplekt - kõik ühes kohas koos. See on SBLCore.

SBLCore'i kasutades kaob valesti töödeldud või tõlgitud ohutuskaartide oht ning ei ole vaja läbi viia pikki õigusaktide muudatuste otsinguis.

Esialgse koolituse käigus on iga litsentsi saamise osaks põhjalik tugisüsteem ja mugavalt üles ehitatud käsiraamat. See kehtib ka hilisemate tarkvaravärskenduste korral.

SBLCore SUURENDAB TEIE TÖÖEFEKTIIVSUST

Ühe materjali ohutuskaardi koostamine edasimüüjale

3.5 h

käsitsi

0.75 h

kasutades SBLCore'i

Ühe materjali ohutuskaardi koostamine tootjale

6 h

käsitsi

1.5 h

kasutades SBLCore'i

SBLCore on HÄSTI KUJUNDATUD

 
Muuhulgas ei ole tarvis vajalikku materjali ohutuskaarti enam kaua otsida. Kasutage lihtsalt filtrit.
 
Enam ei ole vajadust keerulisteks arvutusteks. Kiireks ja mugavaks klassifitseerimiseks valige lihtsalt sobiv variant.
 
SBLCore hoiab kõik teie poolt loodud ja kasutatud dokumendid ohutuskaartide jaoks ühes kohas, ohutuskaartidele lisatuna.

SBLCore VÄHENDAB VIGADE HULKA

Kas teadsite, et…

Ebakorrektselt töödeldud ohutuskaardid

 

Koostatud vastavalt 2015. aastal teostatud kontrollidele
52 %
Kõigist SDS'idest EU's

 


 

Kõrge eksimustemäära põhjused

 

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrust on parandatud 15 korda, sh on uuendatud
2 343
tektsi kõigis keeltes.

Ohutuskaartide formaat on täielikult muudetud
4 x
alates 2006.

SBLCore'i ja selle uuendustega

 

Te saate täielikult välistada vead oma töödeldud SDS'ides.


Ei ole vajalik otsida ja kulutada palju aeg lugedes muudatusi õigusaktides.

 
KÕRGEKVALITEEDILINE KLIENDITUGI TEEB SBLCore'IGA TÖÖTAMISE LIHTSAKS JA MUGAVAKS

Algne koolitus

Esialgne koolitus ja innovaatiline juhtimissüsteem tagavad selle, et nii tarkvara kasutavad spetsialistid kui väljaõppe saanud personal õpivad väga lühikese aja jooksul SBLCore'is toore ohutuskaarte looma.

Tugi

Meie spetsialistid pakuvad nii tuge nii telefoni kui ka e-maili teel. Nad on valmis aitama lahendada iga tehnilist või kasutajaprobleemi kiireima võimaliku ajaga.

Käsiraamat

Iga SBLCore'i installeerimisega tuleb kaasa ka ulatuslik käsiraamat, mida kasutajad saavad käeulatuses hoida.

Uuendused

SBLCore'i uuendused ei taga mitte ainult tehnilist stabiilsust ja sujuvat toimimist, vaid garanteerivad ka kasutatavate andmete seadusliku täpsuse.

MITMEKEELSETE OHUTUSKAARTIDE KERGE KASUTUS TÄIELIKULT LOKAALSES KESKKONNAS

Üheks SBLCore'i tähtsamaks eeliseks on see, et toote ohutuskaarte saab tõlkida paljudesse keeltesse. Teises keeles ohutuskaardi saab luua ühe nupuvajutusega ning tekst muudetakse täielikult vastavaks vastava riigi õigusaktidega. Lisaks võimaldab asukohapõhine kasutajakeskkond tarkvara mugavalt teie emakeeles kasutada. Hetkel on SBLCore saadaval 27 keeles ja pidevalt lisatakse uusi keeli.

 

Ohutuskaartide näidised

TEISED FUNKTSIOONID

Automaatne klassifikatsioon

SBLCore'i kasutamise saate rakendada automaatset klassifitseerimist sisestatud andmete alusel ja lisada aineid ühe nupuvajutusega. Seeläbi luuakse klassifitseerimisleht, millel segitatakse klassifitseerimisel tehtavate arvutuste põhimõtteid. Arvutuste hulka kuuluvad hinnaguliise ägeda mürgisuse (ATE) arvutamine ja keskkonnaohu osaline ümberarvutamine. Segu ohtlikkuse arvutuses kasutatakse kokkuvõtlikke valemeid ainete sõltuvust tekitavate mõjude hindamiseks.

Automaatsed fraasid

Teabe automaatse lisamise funktsioon lihtsustab proitsessi oluliselt – need fraasid lisatakse automaatselt igale ohutuskaardile ja need on alati kooskõlas lõpliku klassifikatsiooniga. Seega ei ole vaja juriidilisi tekste korduvalt käsitsi sisestada.

Etikettide ja etiketilehtede loomine

Automatiseerige siltide valmistamise protsess ja leevendage võimalikud vead. SBLCore võimaldab kujundada silte ja neist mitmesugustes formaatides nii rakenduse sees kui rakenduseväliselt väljundeid luua. Ühest sildist saab kiiresti teha suure sildilehe. Sildid on täielikult muudetavad ja mallideks seatavad, siltidele saab salvestada kõik vajalikud juriidilised andmed ja piktogrammid. Juhul, kui silte täiendavad graafilised disainerid, võimaldab toimetamisfunktsioon eksportida muudetavate siltide loomise juhiseid.

UFI

Nüüd saab SBLCore’i abil genereerida unikaalse koostise tähise. Tarkvarasse on lõimitud UFI generaator, millega saab sisestatud andmete alusel genereerida soovitud koodi. Täpsemat teavet UFI kohta leiate veebisaidilt generator-ufi.com, kus on lisaks muule ka veebipõhine UFI generaator. Saadaval on ka UFI dekooder decoder-ufi.com, millega saab teha kindlaks UFI koodi koostamisel kasutatud segu numbrilise tähise ja firma registrikoodi.

Kuidas SBLCore töötab

 

Lühikeses videos näitame teile:

  • tarkvaraga kaasas olev ohtlike ainete andmebaas
  • uue ohutuskaardi loomine
  • automaatse klassifikatsiooni kasutamine
  • automaatse täitmise funktsioon
  • vaata ja ekspordi ohutuskaart
  • etiketi ja lehe loomine
  • toote ohutuskaardi tõlkimine mitmesse keelde 

Meist

Meie igapäevased kogemused toote ohutuskaartide loomise vallas panid meid mõtlema sellele, kuidas saaksime protsessi meie klientide jaoks lihtsustada. Seepärast lõime tarkvaraprogrammi SBLCore. SBLCore on ainulaadne, sest see võimaldab materjali ohutuskaarte asutusesiseselt luua, hallata ja tõlkida. Seega on kõik täielikult teie kontrolli all, samuti saate kasutada meie andmebaasi kaudu pakutavat tuge, mida uuendatakse regulaarselt. Kõiges keskendume isiklikule lähenemisele, professionaalsusele ja eelkõige põhjalikele teadmistele rakenduvatest õigusaktidest.

See tõhus ja usaldusväärne tarkvaraprogramm on välja töötatud Gracilis’s töötajate pikaajalise kogemuse toel ja tuginedes SBLCore'i loojate veendumusele, et seesugused kaasaegsed ja progressiivsed lahendused on terve sektori tulevikuks. See lahendus aitab kasutajatel ohutuskaartide loomisel ja haldamisel ja sellega seotud küsimustes tõhusamat tööd teha.

Martina Šnajdrová

Tegevjuht

Petr Podrazil

Juhtiv arendaja

Blanka Burešová

Finantsdirektor

MEIE KLIENTIDE ARVAMUSED SBLCore'ist

“Meie ettevõte teeb igapäevaselt tööd suure hulga toote ohutuskaartidega. Neid koostatase mitmesugustele kasutatavatele toorainetele ja mitmesugust tüüpi ja tooni värvidele ja ehitusmatrjalidele. Ainete koostised on tavaliselt suhteliselt keerukad. Tarkvara SBLCore võimaldab meil ohutuskaartide loomisel palju aega kokku hoida ning teha seda lihtsas, läbipaistvas ja kasutajasõbralikus keskkonnas. Meie seisukohalt lähtudes on eeliste seas näiteks ka võimalus salvestada andmeid mitmesugustes formaatides või eksportida neid XML-i kiireks Tervishoiuministeerimi teavitamiseks (CHLaP).”

Hradilová Alena
Kvaliteedi ja Keskkonna osakond
COLORLAK, a.s.

„See tarkvara on lihtsustanud mitmetes keeltes materjali ohutuskaaride koostamise, materjalide ja segude koostiste värskendamisel muudatuste tegemise jms. Enne tarkvara kasutuselevõttu kulus uue ohutuskaardi koostamisele mitu päeva, nüüd kulub sellele tund vi slovakia keelest võõrkeelsete versioonide loomise korral vaid paar minutit. Soovime tunnustada tehnilist tuge, meie kommentaaride tarkvarase kaasamist ja kindlasti ka tuge "keemia" ja "õigusaktide" vallas.

GYNEX s.r.o.
Bratislava

"SBLCore on aidanud meil märkimisväärselt kiirendada ohutuskaartide loomist ja töötlemist. Tänu sellele tarkvarale on meie kasutuses organiseeritud andmebaas kõigi meie poolt loodud ohutuskaartidega."

Pavla Soukupová
Turundus- ja sisseostu osakond
dm drogerie markt s.r.o.

"Tarkvara SBLCore võimaldab meie toote ohutuskaarte palju kiiremini töödelda. Andmete automaatne ülekanne ainete andmebaasist vastava toote ohutuskaardi asjakohastesse jagudesse on kaotanud vajaduse pikkade kokkupuute piirmäärade, keskkonnamõjude ja toksiloogiliste andmete jms otsingute järele. Lisaks toimub tõlkimine kõigisse keeltesse väga kiiresti - tavapäraste pikkade lehekülgede aseml on vaja tõlkida vaid paar lauset, keskmiselt kolmteist lauset iga meie toote ohutuskaardi kohta. Õigusakte rakendatakse värskenduste kaudu. Värskendamispakette loob otse SBLCore'i rakendusrühm ja nende täpsuses võib alati kindel olla.“

Chovancová Marie
ISO, ökoloogilisus ja sertifikatsioon
DENAS COLOR a.s.

„I have already made our safety sheets in the languages that we need. It’s quite easy to do, once all substances that are needed for the safety sheets are added accurately. I had to add quite a few, but that is only one time. Now we can make the safety sheets easily in any language we want. That saves a lot of time.“

Toon Vermeule
Easy Life International B.V., Holland

„Tarkvara SBLCore olen kasutanud alates 2016. aasta novembrist. Olen tänu sellele säästnud palju raha. Programmiga on väga meeldiv töötada. Ma saan kiiresti reageerida retseptuuri muudatustele. Kasutan tarkvara ka uue retseptuuri koostamisel, et klassifikatsioon oleks tänu toote koostisele võimalikult soodne. Olen tõepoolest väga rahul ning mul on hea meel, et me soetasime endale selle programmi.“

Marcela Stiborová
S A E L A s.r.o.

„Ilma programmita SBLCore ei oska ma meie perefirmat üldse ette kujutada. See on ajaline sõltumatus, kindlustunne ja ülevaatlikkus üheskoos. Palju kasu on ka professionaalsest tõlkest võõrkeeltesse, millele kulub vaid paar sekundit.“

Marek Rauš
Tootmisjuht
Trix Praha spol., s r.o.

„Me kasutame ohutuskaartide koostamise tarkvara SBLCore aktiivselt neljandat aastat. Programmi kasutuskeskkond on väga meeldiv, esimesed ohutuskaardid oskasime luua kohe pärast esimest koolitust ning programm meeldib ka meie kolleegidele Slovakkias, Poolas, Ungaris, Sloveenias ja Serbias. Hindan programmi paindlikkust, see aitab kiiresti luua lihtsaid ohutuskaarte ning tuleb sama hästi toime ka raskete ülesannetega, näiteks keeruliste segude korral. Ka meeldib mulle ülevaatlik andmebaas, võimalus kiiresti uuendusi teha ja samuti tehniline tugi, mille abivalmis töötajad aitavad professionaalselt lahendada meie probleeme ja vastavad meie küsimustele.“

Jana Jahodová
HSH Chemie s.r.o.

„Otsisin lahendust ohutuskaartide koostamiseks ja haldamiseks ning valisin tarkvara SBLCore. Me soetasime SBLCore’i pigem varu- ja tugilahenduseks, kuid peagi osutus see võimsaks vahendiks, millega me nüüd loome kogu ŠKODA originaalvaruosade ja tarvikute sortimendi ohutuskaarte. Selle abiga olema läbinud edukalt välismaiste importijate auditid ning tänu sellele pole müük ohtu sattunud. Kasutame 18 keelt. Kui kasutaja teab, mida ta soovib, ning oskab seda saavutada, on SBLCore talle hea abiline.“

Tadeáš Narovec
Ohtlike asjade koordinaator

ŠKODA AUTO a.s.

Viited